Delbetänkande av Utredningen om genomförande av NIS2- och CER-direktiven

SOU 2024:18

Den 5 mars överlämnade den särskilde utredaren Anette Norman sitt delbetänkande till ny Cybersäkerhetslag. Nu ska lagen ut på remiss innan tjänstemännen på regeringskansliet kan starta beredningsarbetet att Riksdagen kan ta beslut om att införa lagen den 1 januari 2025.

Ladda ner delbetänkande här SOU 2024:18