Kammarrätten fastställer sanktionsavgift mot Klarna till 7,5 miljoner

Mål: 2829-23 

Klarna ska betala en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor eftersom dataskyddsinformationen inte uppfyllt kraven i EU:s dataskyddsförordning. 

Överträdelserna av dataskyddsförordningen består av att Klarna inte lämnat tillräcklig information till de registrerade till exempel om hur personuppgifter kommer att lagras, och att informationen varit svårtillgänglig eller otydlig.

– Kammarrätten bedömer att en sanktionsavgift om 7,5 miljoner kronor är motiverad för att vara effektiv, proportionell och avskräckande. Kammarrätten gör därmed samma bedömning som Integritetsskyddsmyndigheten, säger Peder Liljeqvist, lagman vid kammarrätten.

Kammarrätten ändrar därmed förvaltningsrättens dom att sanktionsavgiften skulle vara 6 miljoner kronor.

Kammarrättens pressmeddelande – mål 2829-23

IMY:s handläggningsprocess – bakgrund (IMY)