Är er verksamhet rustad för pandemi?

Sedan början på januari i år har vi nåtts av allt fler uppgifter om coronavirusets spridning. Initialt var det primärt den kinesiska staden Wuhan i Kina som var utbrottets epicentrum. Efter hand har smittspridningen likt ringar på vattnet fortplantat sig till hela det Kinesiska fastlandet, grannländer och nu även fått fotfäste i Italien.

Utifrån officiella uppgifter ligger dödligheten i COVID19 (nCoV19) på ca 3 %. Antalet smittade individer uppgår till ca 79.000 varav ca 2.470 har avlidit. I Italien finns just nu 161 smittade varav två avlidit vilket statistiskt motsvarar ca 1,5 %. Vi vet att smittspridningen ännu sker okontrollerat och därför kan mörkertalet vara betydligt större än det vi ser i det inrapporterade materialet.

Den kommande veckan kan bli avgörande för hur svenska myndigheter väljer att möta smittspridningen. Och då infinner sig en allvarlig och viktig fråga: Hur väl rustade är er verksamhet för en pandemi?

Vad händer om nyckelpersoner insjuknar och blir långvarigt borta från jobbet? I värsta fall avlider? Vilka är era kunder och leverantörer, och hur påverkas de, och vilka åtgärder har de vidtagit? Om er tillverkning sker i Asien, vilka möjligheter har ni att flytta verksamheten? Hur klarar ni ett större intäktsbortfall med minskad vinst eller rentav förluster som följd? Går intäktsbortfallet att ta igen senare? Hur ser er omvärldsbevakning ut? Behöver den kompletteras och fördjupas? Behöver ni permittera eller sägas upp personal? Vilket arbetsgivaransvar har ni och hur kommer det att påverka företags verksamhet?

Frågorna är många och det kan kännas övermäktigt att sätta sig in i vad det är som händer. Men helt klart måste ni som ägare agera och vidta åtgärder. Därför måste snarast höja er krisberedskap och snabbt ta fram handlingsplaner för hur ni ska överleva en pandemi.

Den kommande veckan kan bli avgörande. Har er verksamhet en krisplan?

Länkar:

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronasmitta

Folkhälsomyndighetens löpande uppdateringar om coronaviruset

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *