Regeringen sammankallar krishanteringsrådet

Konsekvenserna av coronavirusets spridning över världen och i Sverige gör nu att regeringen sammankallar krishanteringsrådet för ett möte måndagen den 2 mars. Syftet är att se till att myndigheterna som ingår i rådet samordnar arbetet med smittskyddet på bästa möjliga sätt. Det är också ett sätt för regeringen att snabbt kunna vidta olika åtgärder för att dämpa konsekvenserna av en pandemi i Sverige.

Foto: CDC/AFP – Uppförstoring av coronaviruset.

Det är viktigt att betona att det just nu inte föreligger någon pandemisituation i Sverige. Det finns i nuläget tillräckliga resurser i form av vårdplatser, skyddsutrustning och personal för att hantera de fall som under dagen har detekterats. Däremot finns det indikationer internationellt på att coronaviruset kan uppträda oberäkneligt. Det kan finnas fler orsaker som t ex att individen är multisjuk eller tillhör någon av riskgrupperna. Kunskaperna om hur viruset sprids är begränsade men det forskas just nu intensivt över hela världen. Och det är mot denna bakgrund som det också är viktigt att Sverige har upprätthåller en god förmåga att hantera en snabb smittspridning.

Enligt WHO har hittills 82.100 fall detekterats och ca 2.800 har avlidit. I Kina börjar man tala om en avmattning av antalet insjuknade men det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av minskningen. Samtidigt sprider sig viruset i Europa, Sydamerika och Afrika. I Europa är Italien värst drabbat med över 650 fall och 17 döda.

Som arbetsgivare är man skyldig att göra en fortlöpande riskbedömning av anställdas exponering för coronasmitta. Det innebär att arbetsgivaren kan införa långtgående restriktioner och skyddsåtgärder för arbetstagare. Enligt Arbetsmiljöverket och Folkhälsomyndigheten tillhör coronaviruset riskklass 3 på en 4-gradig skala. Flera företag med verksamhet i flera länder har valt att stänga ner sina butiker och kontor i drabbade länder. Även i Sverige har företag stängt kontor och skickat hem sina anställda för att arbeta hemifrån. Flera företag har också förbjudit sina anställda att resa utomlands såväl i tjänsten som privat.

Det bästa sättet att skydda sig mot coronasmittan är att:

  • undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Länkar

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Flera nya fall av coronasmittade patienter

Arbetsmiljöverket om riskbedömning av coronavirus

1177.se om det första coronafallet i Region Stockholm