X-plattformen (Twitter) kan gå i konkurs

Uppdaterad 4 jan; kl 11.51

X-plattformen som ägs av Elon Musk kan gå i konkurs eller säljas under 2024. Den bedömningen görs av ett flertal analytiker och experter. Under 2023 sparkade den nuvarande ägaren en stor del av personalen som arbetade på Twitter. Senare bytte plattformen namn till X vilket skapat mycket förvirring och irritation bland både användare och investerare.

Bolaget tekniskt utarmat och olönsamt

Att investerarna tröttnat på alla turer i bolaget och Elons Musks ständigt återkommande kritik mot såväl annonsörer, användare som investerare ökar risken för att plattformen imploderar. Det saknas idag alla förutsättningar att driva plattformen på ett affärsmässigt meningsfullt sätt. Det är främst tre hot som bolaget står inför under 2024. För det fösta saknas både en långsiktig och kortsiktig strategi. Det är oklart vad ägarens avsikter egentligen är. För det andra tjänar bolaget inte i närheten av de pengar man behöver för att kunna driva underhålla och utveckla plattformen. Dessutom vill investerarna få avkastning på då pengar man lånat. Annonsörerna flyr av två skäl. Dels för att användarna väljer andra plattformar som Threads och Blue Sky dels för att det helt enkelt är dåligt för affärerna att sammankopplas med X. För det tredje är bolaget tekniskt utarmat. Det saknas viktig teknisk kompetens att driva och underhålla plattformen på ett säkert sätt. Plattformen har länge dragits med allvarliga prestationsproblem och användarna upplever ständiga tekniska problem.

Avgift kan bli slutet

Slutet för X kan mycket väl bli den avgift som bolaget vill ta ut av användarna. X ägare har tidigare uppgett att det finns ca 550 miljoner användare. Den siffran kan mycket väl vara 10 gånger mindre. Oavsett hur många användare som hoppar på erbjudandet att betala för ett konto på plattformen saknar man avgörande högspecialiserad teknisk kompetens att driva och utveckla plattformen. Man saknar också intäkterna från stora annonsörer. Att investerarna skulle slänga mer pengar på redan dåligt satsade pengar är mindre troligt.

Ett troligt scenario framför en konkurs är att X-plattformen byter namn när de tidigare ägarna köper det enda av värde i bolaget – namnet Twitter. Men frågan är om Blue Sky är redo. Det vi hittills sett av plattformen är inte imponerande. Man saknar momentum eftersom man fortfarande måste få en inbjudan för att bli användare. Det i sin tur påverkar spridningen av det som skrivs på plattformen. Användarna kan mycket snart tröttna och överge den för Threads som idag i flera avseenden fungerar bättre än både X och Blue Sky.

Branschen dras med olönsamma affärsmodeller

Problemet som samtliga sociala medier-plattformar har idag är att deras affärsmodell inte är hållbar. Visserligen tjänar META-koncernen ännu förhållandevis bra med pengar men användarna på Facebook blir bara färre. Instagram går bättre medan Threads i nuläget inte drar in några pengar alls. De enorma datamängderna bolaget sitter på blir allt svårare att sälja på de marknader där köparna finns på grund av olika regulatoriska begränsningar. Twitter hade som bolag stora utmaningar med sin affärsmodell innan Elon Musk köpte bolaget för en fullständigt orimlig summa av 40 miljarder dollar. X-plattformens förutsättningar att tjäna pengar är i det närmaste obefintliga.