Vi testar ny layout

Vi vill ju ständigt utveckla och förbättra oss. Därför testar de närmsta veckorna nya funktioner, färgsättningar, teman och layouter för Beredd Bloggen. Av den anledningen kan det ibland se lite annorlunda ut.