Våldsam brand i maskinhall i Järfälla, norr om Stockholm

Brandkåren Attunda tillsammans med flera andra räddningstjänster arbetar med en fullt utvecklad brand i en maskinhall i Kallhäll i Järfälla, nordväst om Stockholm. Fastigheten ligger i ett industriområde och brandförsvaret har som inriktning att förhindra vidare brandspridning till intilliggande byggnader.

Uppdatering den 15 juni kl 11:15

Brandkåren Attunda och RC Mitt meddelade på morgonen att branden alltjämt pågår och inte är under kontroll. Släckningsarbetet och restvärdesarbetet kommer att fortsätta större delen av måndagen. Släckningsarbetet försvåras av att släckningsarbetet måste göras utifrån då man inte vet med säkerhet vad som finns förvarat i lokalerna.

https://www.instagram.com/p/CBbWWwjgeMT/
https://www.instagram.com/p/CBd__Nijo2Y/

Kraftig brand i maskinhall i Kallhäll

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *