Gasbil och elbil brinner i Gamla stan i Sala – allmänheten varnas för mycket giftig rök

Räddningstjänsten arbetar just nu med att släcka bränder i flera bilar i Sala kommuns tätort. Två av bilarna är gas- respektive eldrivna varför det föreligger både explosionsrisk och risk för att exponeras för mycket giftig rök från elbilen som innehåller ett batteri.

Räddningsledaren har därför utfärdat ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Alla ska lämna området för branden, gå inomhus och stänga dörrar och ventilation. Man ska inte befinna sig närmare än 200 meter från Brunsgatan.

För mer information ska man lyssna på P4 Västmanland.

Uppdatering klockan 18.45

Räddningstjänsten meddelar att fordonsbränderna är släckta. På grund av explosionsrisken kommer man att bevaka gasbilen. Ett säkerhetsavstånd på 200 meter har upprättats och är nu avspärrat i avvaktan på att faran för explosion är avvärjd.

Viktigt meddelande till allmänheten i Sala tätort i Sala kommun, Västmanlands län.