Svag statlig styrning av SOS Alarm

Riksrevisionen har i en revisionsrapport granskat hur SOS Alarm leds och styrs. Verksamheten är lagd i ett bolag som till lika delar ägs av staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Ägarkonstellationen har varit föremål för diskussion ända sedan SOS Alarm bildades. Men på det stora hela har denna samhällsviktiga tjänst löst uppdraget. På senare år har SOS Alarm, som också ansvarar för larmnumret 112 fått allt svårare att leverera samhällsuppdraget med de krav som beställaren, ytterst allmänheten, ställer på verksamheten.

SOS Alarm har de senaste tio åren misslyckats med att svara på larmnumret 112 inom de 8 sekunder som ställs som krav i avtalet mellan staten och bolaget. Man har förklarat de allt längre svarstiderna med det återkommande semesterperioderna, långhelgerna och svårigheter med att rekrytera personal. Men det biter inte på Riksrevisionen som menar att semestrar och långhelger är förutsebara. Det kan rimligen inte förklara de alltför långa svarstiderna.

SOS Alarms nytillträdda Vd menar att man under 2023 kommit till rätta med svarstiderna för larmnumret 112. Ett förändringsresa pågår där målet är att kvaliteten i de tjänster som SOS Alarm levererar ska motsvarar de krav som beställaren d v s staten ställer på bolaget.