Stopp för trafiken på E22 t o m fredag – kanske längre

Alla resurser och allt arbete koncentreras just nu på att evakuera de människor som suttit fast i sina bilar i uppåt ett dygn på E22:n mellan Hörby och Kristianstad. Det innebär att hundratals bilar står nu övergivna längs med vägsträckan vilket medför att trafiken på E22 tidigast kan släppas på fredag morgon.

Under natten har har räddningstjänsten och Hemvärnet arbetat med att avlägsna eller klippa upp vajerräckena för att de bilar som kan ska kunna ta sig hem för egen maskin.

Det är många människor som suttit fast och som ännu sitter fast i de flera mil långa köerna och de förs i första hand till en uppsamlingsplats i Hörby.