Sävenäs olycksdrabbad rangerbangård

Sävenäs rangerbangård är en olycksdrabbad. De senaste fem åren har 42 olyckor och 10 tillbud inträffat. Vid tre tidigare tillfällen har händelserna inneburit risker för allmänheten. Senast 21-tiden igår kväll inträffade ett läckage på en tankvagn innehållande koldioxid som krävde en stor insats av Räddningstjänsten Storgöteborg. Några timmar senare var det dags igen. Nu var det två tankvagnar med brandfarliga och explosiva kemikalier som krockade på rangerbangården. Insatsen har i skrivande stund pågått i över 14 timmar.

SVT Väst har granskat olyckor och incidenter de senaste fem åren. Sävenäs är en av de mest olycksdrabbade rangerbangårdarna i landet. Orsaken är att mycket gods anländer och lastas om till hamnen för vidare transporter.

Länkar

Sävenäs: Hårt olycksdrabbat tågområde – SVT Väst