Regional särskild sjukhusledning efter cyberattacken mot Sophiahemmet

Seden sent tisdag kväll befinner sig Region Stockholm i Regional särskild sjukhusledning (RSSL) efter cyberattacken mot Sophiahemmet. På grund av attackens art har vissa privata vårdgivares tillgång till bl a journalsystemet Take Care kraftigt begränsats eller stängts av. Vissa av säkerhetsåtgärderna påverkar också andra IT-tjänster och IT-infrastruktur som privata vårdgivare använder.

Privata vårdgivare använder manuella rutiner och detta påverkar inte dig som patient på annat sätt än att du kan behöva få vänta något längre på din tur när du besöker vårdgivaren. Manuella rutiner är en åtgärd som vården tillämpar vid olika tillfällen då journalsystemet inte är tillgängligt.

Regional särskild sjukhusledning efter cyberattacken mot Sophiahemmet (Region Stockholm).

Region Stockholm i stabsläge efter cyberattacken mot Sophiahemmet (SVT).