Region Stockholm driftsätter back-up för att häva driftstörningarna i Take Care

Sedan igår morse har Region Stockholm och Region Gotland drabbats av stora driftstörningar i huvudjournaqsystemet Take Care. Men klockan 12.30 meddelade Region Stockholm att man tagit en back-up-lösning i drift som gör att systemet i stort sett går använda som vanligt. Man betonar dock att läget är fortsatt allvarligt och sjukhusledningen kvarstår i RSSL (Regional Särskild Sjukhusledning) och stabsläge.

Det var ett underhållsarbete i helgen som orsakade det allvarliga störningarna i vårddokumentationssystemet Take Care. Störningarna i systemet är de allvarligaste på flera år. Sommaren 2022 drabbades regionen också av omfattande störningar i Take Care men då lyckades man återställa till normal drift samma dag.

Alla som behöver vård får vård

Region Stockholm betonar också att alla som är i behov av vård också kan få denna trots driftstörningarna. Är man i behov av vård ska man höra av sig precis som vanligt.

Länk: Back-up-lösning ger tillgång till Take Care (Region Stockholm)