Felsökning i Take Care fortsätter – Region Stockholm i stabsläge tills vidare

Sedan i måndags morse kl 8 pågår felsökning i Region Stockholms och Region Gotlands huvudjournalsystem Take Care. Det var efter ett planerat underhåll i helgen som problemen började. IT-systemet gick väldigt trögt eller svarade inte alls. I det läget beslutades att man skulle övergå till manuella rutiner.

Med Back Up-lösningenen, som egentligen är en nödlösning, kan vårdgivarna fungera i stort sett normalt. Vårdgivarna uppmanas därför att använda systemet under tiden som felsökningen pågår. Som patient kan man känna sig helt trygg. Alla som behöver vård oavsett vårdnivå kommer också att få den.

Region Stockholms sjukhusledning har beslutat att kvarstå i Regional Särskild Sjukhusledning (RSSL) och befinner sig i nuläget i stabsläge. Det innebär att ett antal viktiga besluts- och analysfunktioner har högre beredskap och även deltar i arbetet med att hantera situationen.

Länk: Fortsatt felsökning i Take Care (Region Stockholm)