Region Norrbotten går upp i förstärkningsläge

De senaste dygnens kraftiga samhällsspridning av covid-19 har lett till att flera personer få läggas in på olika sjukhus i Norrbotten vilket nu fått Region Norrbotten att gå upp i förstärkningsläge.

Tidigare i veckan larmade Gällivare kommun om en okontrollerad samhällsspridning covid-19. I samband med det stoppade regiontrafikbolaget all busstrafik till och från kommunen. Kommunen minimerade eller stängde ner olika kommunala verksamheter och skärpte allmänt säkerhetsrutinerna.

Enligt Region Norrbotten det den höjda beredskapen en direkt följd av den kraftiga smittospridningen i Gällivare kommun. Regionen menar att det var ett stort antal sjuka säsongsarbetare som är det främsta orsaken till att smittspridningen tagit fart igen. Det är något som LKAB nu värjer sig emot även om man inledningsvis medgav att deras personal kan ha släppt på vaksamheten.

Semester återkallas och personal sätts i beredskap

– Vi höjer återigen beredskapen eftersom situationen har förändrats och att det påverkar hur vi bedriver vår verksamhet. När vi höjer beredskapen blir det enklare att fördela resurser inom länet. Det kan även innebära att vi behöver återkalla redan beviljad semester om situationen förvärras.  Men det vill vi undvika i det längsta, då vår personal verkligen förtjänar att få sin semester, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson, regiondirektör.

Det stora coronautbrottet i Gällivare gör att vården är hårt ansträngd och trycket på akutmottagningen ökat starkt, med allt fler misstänka covid-19-fall. Smittade patienter kommer därför att flygas till sjukhusen i Sunderbyn, Kalix eller Piteå vid behov.

Förstärkningsläget betyder att personal, vårdplatser och utrustning kan omfördelas inom Norrbotten för att vård ska kunna bedrivas på bästa sätt. Regionkrisledningen, RKL, återgår även till dagliga möten för att snabbt kunna fatta nödvändiga beslut.

– Personalen i Gällivare sliter hårt och förtjänar en stor eloge, men behöver också avlastning. Och med de erfarenheter vi fått med oss under coronapandemin, har vi säkerställt att vi har tillräckligt med vårdplatser för covid-19-patienter i länet, säger Anna-Stina Nordmark-Nilsson.

Region Norrbotten ökar samtidigt kapaciteten för provtagning och snabbare provsvar i Gällivare och Malmfälten, samtidigt som den fortsätter att pågå med full kraft i hela länet. Specialutbildning i smittspårning har också genomförts och där kommer både pensionerad vårdpersonal och läkarstudenter att kontakta de smittade och inleda smittspårning.

Region Norrbotten går upp i förstärkningsläge efter okontrollerad smittspridning i Gällivare