Höga eller mycket höga medeltemperaturer de kommande dygnen i stora delar av landet

Stora delar av landet får de kommande dygnen höga eller mycket höga dagsmedeltemperaturer. SMHI har därför gått ut med ett meddelande om höga temperaturer till de som befinner sig i riskgrupper. Främst är SMHI:s varningar till vägledning för sjukvården och omsorgsverksamheterna att vidta åtgärder som gör att de som behöver svalka kan få det.