Nolldagssårbarhet i Exim

Zero Day Initiative har publicerat information om en nolldagssårbarhet (CVE-2023-42115) i e-postservern Exim med CVSS-klassning 9,8. [1]

Sårbarheten gör det möjligt för en oautentiserad angripare att fjärrköra kod på sårbara system. Bristande validering av data från användaren i SMTP-tjänsten kan uttnyttjas för buffertöverskridning och på så vis köra kod.

Påverkade produkter

Exim (alla versioner)

Rekommendationer

Till dess att en rättning görs tillgänglig rekommenderar CERT-SE att avskilja applikationen från nätverket.

Källor

[1] https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-23-1469/