Krishantering för företagare i Coronakrisens spår

Jag inser att den texten kanske inte är heltäckande. Det är så mycket att tänka på och det finns olika aspekter att ta hänsyn till. Men nu är det bråttom för många företag. Här kommer några tips som jag i all ödmjukhet vill dela med mig av.

Många företag, särskilt de mindre, har på ett par veckor blivit av med alla sina kunder och därmed större delen av sitt kassaflöde. Så är det för många företag inom transport- och upplevelsebranschen. 

Ett större företag har ofta buffrat en större likviditet, och klarar sig vanligtvis bättre. De mindre bolagen lever med en betydligt mindre buffert. Likviditeten klaras med löpande inbetalningar och verksamhetens intäkter går mer eller mindre ”ur hand i mun”. Många mindre företag saknar också kunskaper om grundläggande krishantering och kriskommunikation ur ett företagsekonomiskt och juridiskt perspektiv. Här kommer några handfasta råd om hur ni kan arbeta med den nuvarande situationen: 

Kriskommunikation

1) Den absolut viktigaste åtgärden är att hålla kontakten med dina kunder. Berätta hur läget ser ut just nu. Vad ni gör framåt och hur hur kunderna kan hjälpa till. Var positiv i er kundkommunikation. Har ni personal är det också viktigt att ni har en nära och positiv dialog. Berätta om nuläget, vilka åtgärder ni vidtar och hur ni ser på framtiden, alltså bortom Corona.

  • Nuläge
  • Vad ni gör åt saken
  • Berätta om framtidsutsikterna
  • Inge hopp

Kontakta revisorn

2) Den näst viktigaste åtgärden är att du kontaktar din revisor. Det är också mycket viktigt att du sköter din löpande bokföring och redovisning. Att ha koll på siffrorna är extra viktigt i en krissituation. Driver du aktiebolag är det extra viktigt att du har koll på balansräkningen och aktiekapitalet. Du kan också behöva kontakta en jurist eller advokat för rådgivning.

Utbetalningar

3) Gör en lista över inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt en utbetalningslista i den ordning varje faktura förfaller. Gör sedan prioritetslista. Betalningar som är nödvändiga för att hålla verksamheten igång betalas först. Utgifter som bör prioriteras är:

  • Löner
  • Hyror, el och vatten
  • Mobil- och internetabonnemang
  • Försäkringspremier
  • Redovisningskostnader, abonnemang för bokföring- och redovisningsprogram

Utgifter

4) Skär ner på alla icke nödvändiga utgifter även kontanta sådana. Är ditt företag välskött bör bankerna ge dig anstånd med amorteringar. Försök få så lång betalningsfrist som möjligt. Använd utrymmet för att skapa likviditet på kort och medellång sikt. 

 Förhandla med fordringsägare

5) Förhandla med dina leverantörer som t ex bensinbolag, leasingbolag, banker och finansbolag osv om förlängd kredittid eller möjlighet att göra delbetalningar. Även detta skapar likviditet på kort sikt.

Lokaler

6) Hyr du lokal bör du ta fram och granska hyresavtalet. Tag sedan kontakt med din hyresvärd för att diskutera möjligheten att under en tid få lägre hyra eller anstånd. Det är viktigt att du inte inte slutar betala hyran eftersom det kan leda till att hyresrätten förverkas och att du krävs på skadestånd. Om hyresavtalet ska omförhandlas i närtid kan en möjlighet vara att säga upp avtalet till omförhandling för att på så sätt förhandla fram bättre villkor. 

Arbetsfordon och bilar, maskiner

7) Många företag använder sig av transportfordon eller maskiner. Ställ av alla bilar som inte används. Säg upp leasingavtal som går ut i närtid. Optimera nödvändiga transporter så mycket som möjligt. Kan ni använda er av Taxi för transporter istället för transporter? Många taxibolag erbjuder nu kraftigt rabatterade priser.

När det gäller tillverkningsmaskiner kan det handla om att göra sig av med maskiner som leasas. Maskiner som är betalda kostar oftast inga stora pengar och kan i nuläget behållas.

 Anställda, permittering och uppsägning

8) Finns anställda bör du överväga permittering eller varsel om uppsägning. Prioritera att betala ut lönerna. Regeringen har utlovat att företagen kan få tillbaka inbetald moms och inbetalda arbetsgivaravgifter. Du ansöker hos Skatteverket.

Observera! Bolaget måste ansöka hos Skatteverket om att få skjuta upp framtida skatteinbetalningar samt retroaktivt återfå inbetald skatt (från 1 januari 2020). Bolaget måste kunna visa att man klarar att betala tillbaka den uppskjutna skatten. Skatteverket tar f n v ut en årlig ränta på 6 % på uppskjutet belopp. Än så länge gäller också företrädaransvar för alla skatter och avgifter, även de uppskjutna. Det innebär att styrelsen kan bli personligen ansvarig för bolagets skatteskulder om bolaget går i konkurs under tiden.

Är situationen sådan att du behöver permittera eller säga upp personal då gäller det att ha koll på Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet. Finns det kollektivavtal ska du kontakta ditt arbetsgivarförbund och facket innan du permitterar eller säger upp personal. Många arbetsgivarförbund och fackliga organisationer har nu centrala uppgörelser om permittering. I många fall betalar du bara 50 % av lönen för permitterad personal. Det kan vara en lösning för en del företag men inte för alla. Och då återstår uppsägningar. 

Var kreativ!

9) Uttrycket “nöden är alla uppfinningars moder” stämmer ofta på företagare. Vi är entreprenörer och vi har tagit oss dit vi är idag på grund av vår kreativitet och påhittighet. Ta familj, goda vänner och medarbetare till hjälp för att komma på möjligheter till nya inkomster. Även en liten summa kan vara tillräcklig och fungera som en räddningsplanka. 

Kan du själv eller din personal hyras ut till andra branscher? Ibland har din personal multikompetenser som kan användas inom vården eller andra samhällsbärande verksamheter. Med en kort utbildning kanske just din personal kan göra en hjälteinsats på ett vårdboende, sjukhus eller i andra verksamheter.

Tålamod!

10) Vi befinner oss i en djup samhällskris. Den kommer inte att blåsa över på några veckor. Räkna med att den nuvarande situationen kommer att bestå i åtminstone 6 månader men planera för 12-18 månader.

Startups

11) Ett S k startup-bolag lever till stor del på riskvilligt kapital från olika investerare. Bolagen har ofta en svag balansräkning på tillgångssidan. Regeringen har valt att prioritera etablerade bolag med sunda finanser. En del startuper kommer att kunna utnyttja möjligheten att skjuta upp arbetsgivaravgifter, källskatter och moms. För övriga återstår att gå en investeringsrunda och hoppas på att aktieägarna är pigga på att öppna börsen.Anmäl

Publicerades av

Ulf ScheithauerMedia, Communication, Tech, ITPublicerat • 2 d1 artikelKrishantering för företagare i Coronakrisens spår hashtag#coronahashtag#krishanteringhashtag#kriskommunikationhashtag#ekonomi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *