Analys Covid-19 påverkan på mindre och medelstora företag och verksamheter

Alla länder, företag, verksamheter och branscher har påverkats i mycket stor omfattning av Coronapandemin. Men för flera branscher har det inte enbart varit negativt. I ett flertal branscher är behovet av personal extremt stort eftersom fler är sjukskrivna på grund av restriktivare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Behovsbranscher

Vården kommer det kommande halvåret att ha stort behov av personal som med en kort introduktionsutbildning kan utföra enklare arbetsuppgifter. Det finns även behov av undersköterskor, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Livsmedelsbranschen har på grund av karantänsreglerna för äldre och riskgrupperna ett mycket stort behov av plockare, lagerpersonal och chaufförer som kan köra ut matkassarna till kunderna.

Vissa delar av Transportbranschen och Kollektivtrafiken kommer att ha behov av att täcka upp för personalbortfall på grund ett större antal av personalen är sjukskriva på grund av de rådande restriktionerna.

Givet den data och de vetenskapliga erfarenheter som finns att tillgå finns det mycket som talar för att Sverige och större delen av Europa kommer att ha 2-3 tuffa månader framför sig. Folkhälsomyndigheten bedömer just nu att smittspridningen kommer att lugna ner till under sommarmånaderna. Under senhösten och vintern talar mycket för att vi kommer att se en andra våg av Coronasmittade. Vilka faktorer talar för detta?

  • Covid-19 precis som andra virus är känsliga för värme. Med början i slutet av april börjar vi få rejält varmare klimat i de befolkningsrika södra delarna av Sverige och norra Europa. I södra Europa kommer klimatet att bli varmare redan under april månad vilket troligtvis kommer att ha en betydelse för smittspridningen.
  • Ju fler unga som smittas, och ju färre äldre med underliggande allvarliga sjukdomar kommer smittas samtidigt. Det gör att sjukvården får möjlighet att vårda de som smittas utan att behöva neka andra svårt sjuka avancerade sjukvård. Därför är det så oerhört viktigt att vi håller våra äldre och personer ur riskgrupper borta från smittan som länge som möjligt.
  • Någon gång under våren eller sommaren kommer en relativt stor del av befolkningen att vara smittade och därmed immuna mot Covid-19. Det är inte en strategi från Folkhälsomyndigheten att sprida smittan utan ett resultat av den pågående smittspridningen ute i samhället. När tillräckligt många är smittade och därmed fått antikroppar dör viruset ut eftersom ett virus behöver en värdperson för att föröka sig.
  • Det finns en underliggande efterfrågan på produkter och tjänster som som just nu inte kan tillgodoses. Det är rimligt att anta att en stor del av detta behov kommer att kvarstå när företagen återgår till normal verksamhet.
  • Bolag som gick in i Coronapandemin med en sund och stark ekonomi kommer att klara krisen bättre än mindre bolag som i större utsträckning lever ur hand i mun. När det gäller Startups är det sannolikt att de med en bra affärsidé och en stark affärsmodell som kommer att överleva. Det finns trots den rådande situationen ett stort utbud av riskkapital och dessa pengar kommer att ha behov av att bli investerade.
  • En del bolag som har haft osunda finanser kommer att slås ut från marknaden. I överetablerade branscher är det mycket som talar för att det kommer att ske en rejäl sanering där lyckosökarna och de som jobbar kortsiktigt kommer att få lägga ner medan bolag med en hållbar affärsmodell och strategiskt tänkande kommer att få större utrymme.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *