Färre resenärer i kollektivtrafiken

Förra veckan minskade antalet person vid centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm kraftigt. I Stockholm var minskningen 20 % och sett över en fem veckors-period har resandet nära halverats.

Sedan skolstarten har resandet ökat kraftigt vilket bidragit till att det varit stor trängsel i kollektivtrafiken och vid knutpunkter för kollektivtrafiken. Sedan regeringen och Folkhälsomyndigheten gått ut med allt strängare föreskrifter och restriktioner har resandet minskat kraftigt i alla storstadsregionerna.

Länk till Tre:s undersökning