Beredd News blir RAPS NEWS

Beredd News (beredd.se) byter namn till RAPS News (raps.news) och överlåter den tidigare domänen till en ny aktör.

Sedan 2010 har vi hetat Beredd och haft god nytta av domänen Beredd.se. Men i takt med att vi fått en allt större internationell följarskara har också behovet av att hitta ett nytt namn pågått. RAPS är en förkortning som fungerar i Sverige och internationellt. För de som är i branschen är en RAPS ett känt begrepp när man avdelar talgrupper för blåljussamverkan där flera enheter eller olika blåljusaktörer samverkar vid t ex en olycksplats.

RAPS står för Räddningstjänst – Ambulans – Polis – Säkerhet och motsvarande på engelska (Rescue – Ambulance – Police – Security).

Beredd har med åren blivit allt mer ihopkopplat med företag, intresseorganisationer och privatpersoner som har ett intresse för eller riktar sig till så kallade preppers. Och då uppstår det ibland missförstånd… Beredd var, och framför allt, är en omvärldsblogg och site för blåljusfolk och kriskommunikatörer.

Ulf Scheithauer, grundare

Bloggen startades ursprungligen som en avknoppning av det internationella säkerhetsnätverket Nordic Safetey & Security Academy som var nätverk för professionen och forskarvärlden inom samhällsskydd, beredskap och kriskommunikation.

Snart hittar du oss på RAPS.nwes!