Det muterade viruset även i Sverige

Folkhälsomyndigheten (FoHM) berättade vi en pressträff idag med Socialstyrelsen och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att det muterade brittiska viruset även hittats i Sverige. Viruset har lett till att många länder inför tuffa restriktioner för inresa från Storbritannien.

Det nya muterade viruset är inte farligare men mer smittosamt. Myndigheterna fruktar att det nya muterade viruset kan komma att belasta sjuk-och hälsovården ytterligare om inget görs för att hejda smittspridningen. Av den anledningen har bl a Sverige infört förbud för resande från Storbritannien att resa in i landet. Vissa undantag gäller för bl a svenska medborgare och för de som utför godstransporter.

Vid pressträffen idag berättade FoHM att vaccinet anlänt till Sverige. Enligt en gemensam överenskommelse ska alla EU-länder påbörja vaccination av medborgare imorgon, den 27 december. Med början den 29 december är planen att Sverige ska få ca 90.000 doser per vecka. Antalet doser kommer sedan att öka successivt. Hälften av doserna sparas eftersom det krävs två doser av vaccinet innan man når full immunitet. Cirka 3 veckor efter att andra dosen getts har man fullt skydd mot covid-19.

Under pressträffen berättade man även att antalet smittade fortfarande ökar liksom antalet slutenvårdade. Sverige har sedan november haft en överdödlighet totalt sett. Man ska dock vara medveten om att det är svårt att räkna på överdödlighet statistiskt sett. Det handlar snare om att medelvärdet för det totala antalet döda nu ligger något över genomsnittet.