Delade livräddningsinsats av döende polisman – greps för grovt brott

En person som var anhållen i sin utevaro greps tidigare idag i Helsingborg sedan ha delat en film på en pågående livräddningsinsats för den polisman som senare avled av sina skador.

Personen, som  delgavs misstanke om brott i samband med förhör, släpptes senare av polisen. Misstankarna kvarstår dock och en del teknisk utrustning har tagits i beslag. 

Vad lagen säger

Olaga integritetsintrång (1962:700) är i svensk rätt ett brott som innebär att en person sprider en integritetskänslig bild eller andra uppgifter om någon annan. För att bli dömd krävs att personen spritt uppgiften med ett uppsåt att skada personen den handlar om. Med integritetskänsliga uppgifter menas bland annat personers sexualliv eller hälsotillstånd. Den typ av handlingar som bestämmelsen är tänkt att handla om är till exempel så kallad hämndporr där sexuella bilder läggs ut på internet mot någons vilja. Dessa handlingar kategoriserades tidigare som förtal.[1][2]

Lagen trädde i kraft 1 januari 2018 och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt blir straffet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Är det förbjudet att filma en olycksplats?

Det beror på vad du filmar och på vilket sätt du gör det. Yttrandefrihetsgrundlagen ger oss mycket stora friheter att på olika sätt yttra oss. Men när du filmar vid en olycksplats ska du tänka på följande:

  • Du får inte hindra räddningspersonalens arbete när du filmar eller fotograferar en olycka.
  • Då måste lyda polismans order och du får inte beträda avspärrat område. Det är ett brott att beträda ett avspärrat område utan tillåtelse.
  • En drönare med kamera får inte filma eller ta stillbilder närmare än 500 meter från räddningsinsatsen. Vill du flyga in i luftrummet över en pågående räddningsinsats måste du få räddningsledarens tillstånd. I flera fall kan du även behöva tillstånd av flygledaren för det luftrum du befinner dig i. Du ska dessutom ha tillstånd att flyga med drönare – ett sådant skaffar du hos Transportstyrelsen.
  • Finns det skadade personer får du inte filma på ett integritetskränkande sätt. Alltså du får inte filma eller fotografera på ett närgånget sätt.
  • Om du lägger ut film eller bilder på nätet måste du försäkra dig om att de personer som filmas inte kan identifieras genom dina bilder. Det bästa är om du ”blurrar” eller ”pixlar” de personer som syns på bilderna om du inte fått uttryckligt medgivande att visa dem på bild. Om möjligt helst vara skriftligt. Det kan räcka med ett sms eller ett mejl.