Stort intresse för Twitterutmanaren Threads

Under veckan som gått har Twitterutmanaren Instagram Threads fått ett kraftigt ökat antal användare. Enligt officiella uppgifter har nu plattformen ca 90 miljoner användare. Enkelt uttryckt kan man beskriva Threads som ett Instagram utan bilder. Du måste dessutom redan ha ett Instagramkonto eller skaffa dig ett om du vill bli användare.

Lanseringen av Threads kom lägligt efter det att Twitters ägare Elon Musk bestämde sig för att begränsa antalet Tweets som användarna kunde läsa. Kritiken lät inte vänta på sig och efter det har mycket varit oklart kring hur Twitters nyckfulla ägare tänker sig framtiden för Twitter.

För användare i Europa lär det dröja innan man kan skapa konton och använda plattformen. Enligt Meta behöver man förhålla sig till GDPR-direktiven och det kräver en omfattande juridisk granskning för att inte riskera att rättsliga åtgärder.

FI förordnar revisor efter it-incident i Swedbank

CET: 10.38

Finansinspektionen (FI) utser en revisor för att kartlägga den it-incident som inträffade hos Swedbank natten mellan 28 och 29 april och som medförde felaktiga saldon på kunders konton.

Förordnandet sker med stöd av 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Den förordnade revisorn har i uppdrag att kartlägga händelseförloppet som ledde fram till incidenten, hur incidenten hanterades och åtgärdades samt bankens kontroller och beredskap.

Revisorn kommer att dokumentera sina iakttagelser i en rapport till FI. FI beslutar därefter om vidare hantering.

Text: Finansinspektionen

Källa: Finansinspektionen

Kontanter viktig del av din krisberedskap

CET: 10.32

Om svenska banksystemet skulle drabbas av ett långvarigt tekniskt fel, en omfattande cyberattack eller påverkas av ett långvarigt strömavbrott blir uttagsautomaterna strömlösa. Då går det inte att ta ut kontanter. Vad värre är – det går inte heller att betala med kort. Därför bör varje vuxen ha cirka 2.000 kronor i kontanter i olika valörer och valutor. Större sedelvalörer är svårare att växla än mindre så därför bör man undvika 500- och 1000-lappar.

Sverige har kanske ett av världens mest sårbara betalningssystem. Orsaken är att vi varit mycket duktiga på att ersätta kontanter med digitala betalningar via kort, digitala kort och Swish. Men om något händer vårt högteknologiska betalsystem och problemlösningen drar ut på tiden då blir konsekvenserna för den enskilde allvarliga. Och allt tyder på att det bara är en tidsfråga innan vi drabbas av ett långvarigt stopp i betalsystemet. Vi lever sedan några år tillbaka i en värld med en lågintensiv daglig cyberkrigföring. Till detta kommer olika kriminella nätverk som ägnar sig åt ransomware-attacker och andra antagonistiska hot. Till detta kommer att själva operativsystemen som styr servrar och klienter i sig utgör ett allvarligt hot mot driftsäkerheten på grund av att de är bristfälligt utvecklade när de når marknaden. Ytterligare en faktor är att bankernas IT-system är föråldrade. Att utveckla moderna gränssnitt och ersätta de föråldrade systemen med nya anses vara alltför kostsamt, och i vissa fall nära nog omöjligt.

Och samhället behöver trots allt kontanter även om vi ofta tycks tro att de numera inte behövs. Att varje medborgare har en summa kontanter hemma ökar samhällets robusthet och gör oss mer uthålliga om avbrottet i banktjänsterna skulle bli långvarigt.

Kraftiga börsfall på världens aktiebörser

CET 20.31

Börsen i Stockholm liksom många av världens börser föll idag kraftigt. De breda indexen slutade vid börsens stängning på minus 4,5 %.

Bakgrunden till börsfallen är stigande oron för accelererande inflationen i USA. Det i sin tur kan leda till räntehöjningar. Det spända läget mellan Västeuropa och Ryssland, och komponentbristen när det gäller halvledare bidrar ytterligare till osäkerheten.

Många experter pekar också på att världens börser i bl a Sverige och USA länge är för högt värderade. Många tillväxtbolag är högt belånade vilket ökar riskerna för investerarna som nu väljer att i många fall minska riskexponeringen. Även Bitcoin faller och ligger nu på 33.800 dollar för en Bitcoin.

Börsfallen vi upplever nu är det kraftigaste sedan 2020. Kraftiga börsfall kan påverka samhällsekonomin i hög utsträckning om återhämtningen uteblir. Småsparare måste nu vara mycket uppmärksamma och vidta kloka åtgärder. Behöver man pengar på kort sikt och tror att börsen kan falla ytterligare kan det vara ett alternativ att sälja och ta eventuella vinster eller förluster nu. Är man långsiktig kan det vara bättre att ligga kvar med sina positioner och vänta ut stormen. För den som är likvid och som har råd att ta kalkylerade risker kan det vara läge att att köpa på sig billiga aktier i bolag med i grunden sunda finanser.