SAS-strejken över – trafiken återupptas omgående

CET: 06.45 – Uppdaterad: 06.56

SAS och de skandinaviska pilotfacken i Danmark, Norge och Sverige är överens som ett nytt 5,5 årigt avtal. Strax före halv fyra på tisdagsmorgonen blåstes strejken formellt av. Det innebär enligt bolaget att alla planerade flygningar i dag med några undantag kommer att genomföras.

Enligt SAS har runt 370.000 resenärer drabbats av den 15 dagar långa strejken. Kostnaden för bolaget i förlorade intäkter och kompensationer till kunderna uppgår till ca 1,5 miljarder svenska kronor. Piloterna har fått igenom ett viktigt krav i förhandlingarna som innebär att 450 piloter successivt återanställs fram till 2024.

FI förordnar revisor efter it-incident i Swedbank

CET: 10.38

Finansinspektionen (FI) utser en revisor för att kartlägga den it-incident som inträffade hos Swedbank natten mellan 28 och 29 april och som medförde felaktiga saldon på kunders konton.

Förordnandet sker med stöd av 13 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Den förordnade revisorn har i uppdrag att kartlägga händelseförloppet som ledde fram till incidenten, hur incidenten hanterades och åtgärdades samt bankens kontroller och beredskap.

Revisorn kommer att dokumentera sina iakttagelser i en rapport till FI. FI beslutar därefter om vidare hantering.

Text: Finansinspektionen

Källa: Finansinspektionen

Kraftiga börsfall på världens aktiebörser

CET 20.31

Börsen i Stockholm liksom många av världens börser föll idag kraftigt. De breda indexen slutade vid börsens stängning på minus 4,5 %.

Bakgrunden till börsfallen är stigande oron för accelererande inflationen i USA. Det i sin tur kan leda till räntehöjningar. Det spända läget mellan Västeuropa och Ryssland, och komponentbristen när det gäller halvledare bidrar ytterligare till osäkerheten.

Många experter pekar också på att världens börser i bl a Sverige och USA länge är för högt värderade. Många tillväxtbolag är högt belånade vilket ökar riskerna för investerarna som nu väljer att i många fall minska riskexponeringen. Även Bitcoin faller och ligger nu på 33.800 dollar för en Bitcoin.

Börsfallen vi upplever nu är det kraftigaste sedan 2020. Kraftiga börsfall kan påverka samhällsekonomin i hög utsträckning om återhämtningen uteblir. Småsparare måste nu vara mycket uppmärksamma och vidta kloka åtgärder. Behöver man pengar på kort sikt och tror att börsen kan falla ytterligare kan det vara ett alternativ att sälja och ta eventuella vinster eller förluster nu. Är man långsiktig kan det vara bättre att ligga kvar med sina positioner och vänta ut stormen. För den som är likvid och som har råd att ta kalkylerade risker kan det vara läge att att köpa på sig billiga aktier i bolag med i grunden sunda finanser.