Camilla Asp tillförordnad generaldirektör för MSB

Regeringen utser avdelningschefen för krisberedskap och civilt försvar, Camilla Asp, som tillförordnad generaldirektör för MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Camilla Asp, som är medlem av MSB:s ledningsgrupp, har arbetat på myndigheten med krisberedskap och civilt försvar sedan 2016. Hon har tidigare arbetat med koordinering och stöd på Svenska Kraftnät, varit stabschef på Skolverket och kansliråd vid Utbildningsdepartementet.

Förordnandet gäller tills ny ordinarie generaldirektör anställts av regeringen.

Camilla Asp är utsedd till vikarierande generaldirektör för MSB – MSB.se