800 kvardratkilometer stort område avspärrat efter fynd av Afrikansk svinpest hos vildsvin

Jordbruksverket har spärrat av ett 800 kvadratkilometer stort område i Fagersta i Västmanland där man i förrgår hittade ett dött vildsvin som efter provtagning visat sig bära på Afrikansk svinpest.

Inom det avspärrade område gäller hårda restriktioner för hur man får beträda området. Brott mot restriktionerna kan leda till straffrättsliga åtgärder.

Allvarligaste sjukdomen bland vildsvin och tamgrisar

Afrikansk svinpest är den allvarligaste sjukdomen ett vilt eller tamt svin kan drabbas av. Sjukdomen är mycket smittsam och sprids lätt till andra svinbesättningar. Främst kan den inhemska livsmedelsproduktionen både direkt och indirekt påverkas. Hela besättningar av tamsvin kan behöva avlivas och brännas vilket dels leder till stora förluster för uppfödarna dels påverkar tillgången till fläskkött. Effekten på export av fläskkött påverkas inte i någon nämnvärd utsträckning då vi främst säljer produktionen på den inhemska marknaden.

Det här gäller inom den smittade zonen

För att minska risken för smittspridning gäller det här inom den smittade zonen.

Jakt av vilt är förbjuden

All typ av jakt av alla arter av vilt är förbjuden.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark är förbjudna

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar.

Exempel på aktiviteter som inte är tillåtna

Exempel på aktiviteter som inte är tillåtna:

 • svamp- och bärplockning
 • skogspromenader utanför anlagd väg
 • bad på icke allmän badplats
 • orienterings-, rid-/kör-, hund- eller motortävling i skog och mark
 • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
 • guidad natur- och kulturvandring i skog och mark.

Exempel på aktiviteter som är tillåtna

Exempel på aktiviteter som är tillåtna:

 • fest i en privatpersons trädgård
 • rid-/kör- eller motortävling på permanent bana
 • bad på allmän badplats.
 • Övriga förbud

Det här är också förbjudet:

 • alla typer av skogsbruksåtgärder
 • att släppa hundar lösa
 • att som obehörig vistas i vildsvinshägn eller inhägnader för tamgrisar.

Det här gäller för fordon och maskiner som använts i lantbruk och skogsbruk

Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur smittad zon. Vi kommer att uppdatera informationen här om vad som gäller för rengöring och desinfektion.

Om du har hägnade vildsvin i vilthägn i den smittade zonen

Du som håller hägnade vildsvin i smittad zon ska

 • uppskatta antalet vildsvin i hägnet och dokumentera antalet i en hägnjournal
 • dagligen inspektera hägnet och söka efter sjuka eller självdöda vildsvin
 • snarast möjligt rapportera alla fynd av sjuka eller självdöda vild­svin till Jordbruksverket, samt dokumentera fynden i hägnjournalen genom att ange fynddatum samt djurets kön och ålder. Detta gäller inte om det är uppenbart att den ökade sjukligheten eller dödligheten hos djuren beror på olycksfall eller annan fysisk skada. Vi kommer att uppdatera informationen om hur du ska rapportera.
 • föra besöksjournal där besöksdatum, namn och telefonnummer för alla personer som besöker hägnet
 • se till att både hägnjournal och besöksjournal hålls uppdaterade och på begäran visa upp dem för veterinär eller annan kontrollpersonal
 • förhindra att de hägnade vildsvinen kommer i direkt eller indirekt kontakt med frilevande vildsvin. Vilthägnet ska omgående förses med dubbla staket. Läs mer under rubriken Du ska sätta stängsel inom smittad zon.

Du ska också se till att

 • det vid alla ingångar till hägnet sätts upp skyltar som anger att det är förbjudet för obehöriga att gå in i hägnet
 • inte bjuda in obehöriga besökare att komma in i hägnet
 • det finns särskilda skyddskläder och skodon för användning i hägnet
 • personal och behöriga besökare använder särskilda skyddskläder och skodon vid vistelse i hägnet
 • lämpligt desinfektionsmedel används på skodon vid grindarna in i hägnet
 • inga delar av frilevande vildsvin som skjutits eller hittats döda förs in på anläggningen eller i hägnet
 • inget material och ingen utrustning som varit i kontakt med frilevande vildsvin eller av annan anledning kan bära på afrikansk svinpest-virus förs in på anläggningen eller i hägnet
 • personal som kommit i kontakt med frilevande vildsvin eller tamgris byter till andra kläder och skodon samt tvättar och desinficerar sina händer när de går in i hägnet
 • vildsvinen inte utfodras med färskt grönfoder
 • strömedel som härrör från den smittade zonen inte ges till vildsvin förrän det har lagrats i minst tre månader
 • spannmål som härrör från den smittade zonen inte ges till vildsvin förrän det har lagrats i minst en månad.