80 000 personuppgifter i Helsingfors stad läckta vid dataintrång

Den 13 maj berättade Helsingfors stad att man utsatts för ett dataintrång där uppgifter om 80 000 personuppgifter läckt, något som Computer Sweden var först med att publicera. Uppgifterna om eleverna bedöms delvis som känsliga eller sekretessbelagda. Dataintrånget kom till stadens kännedom den 30 april och möjliggjordes eftersom staden inte uppdaterat en sårbarhet i en distansförbindelseserver.

Helsingfors stad arbetar nu med att kartlägga den djupare tekniska omfattningen av intrånget samtidigt som man vidtar säkerhetshöjande åtgärder för att förhindra framtida intrång.

Helsingfors stad har informerat de som är berörda av dataintrånget.

Länkar

Helsingfors stad

Computer Sweden

Traficom – råd för de som utsatts för dataläckage