Varning för kraftiga eller extrema solstormar

Natten mot lördagen höjde Svenska Kraftnät (SVK) beredskapen med anledning av att stora delar av Sverige drabbades av en extrem solstorm. Åtgärder vidtogs för att begränsa överföringen av el mellan elområdena. Även MSB följer händelseutvecklingen och har via Krisinformation.se lagt ut information om pågående solstormar. Den höjda beredskapen är kopplad till regionala och globala varningar som utfärdats av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) och det nationella centret för rymdväder (SWPC).

Solstormar som påverkar jorden i allvarlig omfattning är ganska ovanliga men SPWC förutspår att vi är i en period med ökande antal solstormar. Prognosen har fram till nu pekat på år 2025 som ett solstormsrikt år. Senast en solstorm påverkade jorden så allvarligt som nu sker är mitten på 1800-talet. Då kunde man läsa en bok i ljuset av mäktiga norrsken ända ner till ekvatorn.

För Sveriges del som är mycket elberoende kan konsekvenserna bli mycket allvarliga.

Länkar

NOAA

Svenska Kraftnät

Krisinformation.se