Undantag från förbudsförordningens 50-regel

Idag meddelade regeringen att man kommer att göra undantag från den s k förbudsförordningens 50-regel. Konserter som hållits på restauranger träffades tidigare inte bara av kraven på serveringsställen, utan även av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att förenkla för serveringsställena tar regeringen därför beslut om att göra ett undantag från huvudregeln så att samma verksamhet inte behöver förhålla sig till olika regelverk beroende på vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Regeringen kommer alltså justera den orimlighet som finns i dag. Folkhälsomyndigheten har uttryckt sig positiva till att ändringen införs och ändringen gäller från och med den 8 oktober.

I nästa skede kommer regeringen att fatta beslut om ytterligare ett undantag i förbudsförordningen som innebär att man öppnar upp för upp till 500 personer i sittande publik. Det beslutet kommer att tas den 8 oktober och träder i kraft den 15 oktober. Regeringen är tydlig med att man noga kommer att följa smittoläget innan beslutet tas. Man kommer också att rådgöra med Folkhälsomyndigheten (FHM).

Bekymmersamt smittoläge

Samtidigt meddelade Smittskydd Stockholm att smittoläget i regionen är bekymmersamt. Antalet smittade ökar igen och många följer inte rekommendationerna. Om detta fortsätter kommer vi att gå in i oktober med en alltför hög smittspridning även om det är från låga nivåer jämfört med mars och april.