Trenden är bruten – antalet smittade ökar

Antalet smittade i covid-19 ökar igen i flera regioner. Även antalet personer som slutenvårdas ökade med 12 personer vecka 33 jämfört med vecka före. Även om ökningen är låg är det ett tydligt trendbrott. Antalet smittade kan förväntas öka ytterligare de kommande veckorna. Det beror på att skolorna startar upp och att många nu återgår till sina arbetsplatser.

Det är fortsatt mycket viktigt att de som kan fortsätter jobba hemma så att de som måste ta kollektivtrafik till sina jobb kan göra det utan att löpa alltför stor risk att bli smittade. Många av de som inte har valet att jobba hemma har också samhällsbärande funktioner i äldre- och omsorgsverksamheten, sjukvården, kollektivtrafiken och servicenäringen.

Följ rekommendationerna

Folkhälsomyndigheten har gett ut rekommendationer och föreskrifter som är tänkta att skapa skyddsbarriärer mellan de grupper som är friska nog att klara smittan och de som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 på grund av att de är i riskgrupper eller över 70 år. Covid-19 är inte farligt för de unga och vuxna friska. Däremot kan de smitta personer som är i någon av riskgrupperna. Därför är det mycket viktigt att du stannar hemma vid minsta symtom på förkylning, håller socialt avstånd, hostar och nyser i armvecket och tvättar händerna ofta.

Minska spridningen av covid-19: Råd, tips och exempel för dig som verksamhetsansvarig

Munskydd

Munskydd är bra när det används på rätt plats. Folkhälsomyndigheten har hittills inte gett några generella råd om användande av munskydd. Det finns goda skäl till det trots att Sverige är ett av ett fåtal länder som inte har tvingande regler för munskydd. Ett munskydd måste sitta på rätt sätt och vara rent för att det ska vara effektivt skyddande. Om man t ex drar ner det för att få bättre luft, vilket många gör, då fungerar inte munskyddet. Att ha det runt halsen eller på armbågen när man inte behöver det är inte heller att rekommendera. Det riskerar att kontaminera det och göra det värdelöst.

Utlandsresa

Ett stort antal länder har begränsningar för vilka länder medborgare tas emot. Det är mycket viktigt att man kontrollerar vilka regler som gäller före utresa. Reglerna kan ändras från dag till dag så därför är det inte tillräckligt att kontrollera detta enbart vid bokningen av resan. Du ska inte resa utomlands om du inte kan bevisa att du är smittfri. Du måste också kontrollera villkoren för din reseförsäkring innan du åker. Svenska UD har meddelat att man inte kommer att bistå med hjälp att ta hem strandsatta svenskar på resmål utomlands. Däremot både kan och bör man kontakta ambassaden eller konsulatet i det land man befinner sig om man behöver rådgivning i samband med planerad hemresa eller om resan hem av någon anledning måste tidigareläggas. Kom alltså ihåg att du har hela ansvaret för beslutet att företa en utlandsresa. Det är ditt ansvar att se till att du har en krisplan för om en nödsituation uppstår på resmålet.