Totalstopp i Stockholms tunnelbana efter strömavbrott –

All tunnelbanetrafik är för närvarande stoppad i Stockholms tunnelbanesystem på grund av ett strömavbrott som orsakats av ett elfel i en likriktarstation. Stoppet inträffade strax före 15.30 på torsdagens eftermiddag. Strömavbrottet kommer mycket olägligt mitt i rusningstrafiken.

Enligt SL är ett så pass omfattande strömavbrott komplicerat att åtgärda och därför kommer det att dröja innan trafiken kan återupptas. Prognosen som getts säger att trafiken ska vara igång igen klockan 16.15.

Enligt Ellevio har strömavbrottet drabbat en kund, Storstockholms lokaltrafik. Övrig eldistribution har normal driftstatus.

Strax efter kl 16.15 kunde trafiken återupptas igen.