Sveriges nationella säkerhetsrådgivare kommenterar säkerhetsläget

Publicerad 13 augusti 2023

Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm, den 13 augusti.

Under de senaste månaderna har, i kölvattnet av bland annat koranbränningar i Sverige, ett antal händelser inträffat som sammantaget indikerar att hotet mot svenska intressen utomlands har ökat. 

Företrädare för terroristgrupper har uppmanat till attentat mot Sverige. Stater, men också andra aktörer, har bidragit till att underblåsa sådana budskap. Sveriges ambassad i Bagdad har stormats och bränts ned och ett försök har gjorts att angripa Sveriges ambassad i Beirut. Det finns också indikationer på att terrorgrupper planerat andra dåd mot svenska intressen i utlandet. Oavsett de bakomliggande faktorerna till attentatet mot Sveriges honorärkonsulat i Izmir, då en medarbetare skadades allvarligt, bidrar också detta till bilden av ökade hot mot Sverige och svenska intressen utomlands.

Säkerhetsläget har försämrats och Sverige har gått från att vara ett legitimt till ett prioriterat mål. Senast i dag ändrade Storbritannien sina reserekommendationer för Sverige, baserat på den förhöjda hotbilden. 

Regeringen och ansvariga myndigheter följer utvecklingen, vidtar olika åtgärder, och samarbetar nära med internationella partner för att skydda svenskar och svenska intressen i utlandet och motarbeta de hatiska budskap om Sverige som sprids. I ljuset av utvecklingen bör svenskar och verksamheter i utlandet som förknippas med Sverige iaktta ökad vaksamhet och försiktighet.