Fortsatta störningar i Region Stockholms journalsystem Take Care

Uppdaterad 2023-11-28; kl 09.51

Sedan måndag morgon har hälsa- och sjukvården i Region Stockholm och Region Gotland upplevt stora störningar i journalsystemet Take Care.

Enligt Region Stockholm går IT-systemet mycket segt eller ger inte alls någon åtkomst till patientinformation.

Sjukvården i Region Stockholm och Region Gotland har en väl fungerande beredskap när störningar i journalsystemet uppstår. Det innebär att man sedan igår gått över till manuella rutiner. För att skapa en gemensam lägesbild bemannar man också ett antal viktiga besluts- och analysfunktioner. Den första beredskapsnivån är stabsläge. Sjukhusledningen i regionerna liksom de större akutsjukhusen befinner sig just nu i stabsläge och s k regional särskild sjukhusledning (RSSL).

Längre väntetider

En konsekvens av att sjukvården tillämpar manuella rutiner kan vara längre väntetider på det större akutsjukhusen. Vården är trots rådande läge patientsäker.

Det finns i nuläget inte någon prognos för när problemen ska vara åtgärdade.

Länk: Fortsatta störningar i Take Care (Region Stockholm) 28/11

Länk: Problem med att nå journalsystemet Take Care (Region Stockholm) 27/11

Region Gotland: Störningar i Take Care journalsystem