Stopp för räddningsdykare med tidigare covid-19

Räddningstjänsten Syd och Storstockholms brandförsvar (SSBF) stoppar räddningsdykare som tillfrisknat från covid-19. Anledningen är att man sett förändringar på räddningsdykarnas lungor som man vill kontrollera noggrannare.

Stoppet innebär att hälften av SSBF:s räddningsdykare nu inte får utföra arbetsuppgifter där vattendykning är nödvändig. Stoppet påverkar inte brandmännens möjligheter att rökdyka.

Samtidigt varnar räddningstjänsterna sport- och amatördykare som tillfrisknat från covid-19 att kontrollera sina lungor innan de konsulterat specialistläkare på området.

Lungförändringar hos vissa räddningsdykare efter symptom på covid-19

Undersökning av räddningsdykare som uppvisat symtom på covid-19 visar att lungförändringar kan förekomma hos vissa

Räddningsdykare får dykförbud efter covid-19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *