SOS Alarm publicerar lägesbilder

Med början idag har SOS Alarm börjat ge lägesbilder med anledning av Covid-19. I lägesbilden finns sådant som statistik över antalet nödsamtal till larmnumret 112. Belastning på informationsnumret 113 13. Här samlas också information från samverkande myndigheter inom krishanteringssystemet. Samt allmänna råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av Corona.

Av den anledningen kommer Beredd News att publicera dagliga lägesbilder baserade på SOS Alarms lägesbild med början imorgon den 3 april. Beredd News lägesbild kan innehålla en fördjupad och bredare lägesbild eftersom vi vänder oss till professionella verksamheter.