Skatteverket godkänner molntjänsterna Office 365, Entra ID och Teams

I ett uppmärksammat preliminärt beslut godkänner Skatteverket nu att man inom myndigheten använder molntjänsterna Office 365 och Teams. Just dessa molntjänster har det rått stor oenighet om i bland myndigheter i Sverige. Orsaken är hur Microsoft hanterar den lagrade information om personuppgifter i förhållande till EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR).

Utgör inte rättsliga eller säkerhetskänsliga hinder för användning

Skatteverket har utrett möjligheten att använda vissa delar av det molnbaserade Microsoft 365, identitets- och åtkomsthanteringstjänsten Entra ID och samarbetsverktyget Teams.

Utredningen har gjort en preliminär bedömning att det inte ligger några rättsliga, säkerhetskänsliga eller funktionella hinder mot att Skatteverket kan använda dessa program. Något beslut om att börja använda programmen finns inte. På sikt har Skatteverket ett behov av att ersätta Skype.

– I dagsläget finns inget beslut om att Skatteverket ska köpa in Microsoft 365 och Teams. Vi har påbörjat en undersökning om införande och användande, säger Peter Nordström, sektionschef på Skatteverket.

Läs mer om Skatteverkets ställningstagande här (Skatteverket)