Sårbarhet i ArcServe UDP

En sårbarhet har upptäckts i mjukvaran ArcServe UDP. 

Sårbarheten (CVE-2023-26258), som i skrivande stund inte fått någon CVSS-klassning, möjliggör en oautentiserad användare att få åtkomst inloggningsuppgifter till administratörskonton i hanteringsgränssnittet. [1]

En uppdatering finns tillgänglig. 

Påverkade produkter

Sårbarheterna påverkar följande produkter: 

ArcServe UDP (versionerna 7.0-9.0)

Rekommendationer

CERT-SE rekommenderar användare att uppdatera sina system så snart som möjligt. 

Källor

[1] https://support.arcserve.com/s/article/KB000015720?language=en_US