Sammanfattad lägesbild den 27 april

Vi redovisar en sammanfattad global lägesbild och en sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region gå till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

Globalt

 • Totalt antal sjukdomsfall i Covid-19: 2 914 507
 • Avlidna: 205 923 deaths

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 18 926
 • Totalt antal intensivvårdade: 1 353
 • Totalt antal avlidna: 2 274
 • Rullande medelvärde:
 • Antalet bekräftade smittade / 100.000:

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC.

Pressträffen med inrikesminister Mikael Damberg, Polisen och Länsstyrelsen

Pressträff med anledning av Valborgshelgen. Inrikesminister Mikael Damberg betonar vikten av att undvika trängsel på uteserveringar och krogar, inomhus såväl som utomhus. Folksamlingar och sammankomster över 50 personer för förbjudna även i parker och på torg. Allmänheten tog ansvar under påskhelgen på ett föredömligt sätt. Samma ansvar måste allmänheten visa kommande helg då Valborg och Första maj sammanfaller med veckoledigheten.

Risken för skogs- och markbränder är just nu hög eller mycket hög i södra och mellersta Sverige. Det är mycket viktigt att räddningstjänsten inte behöver ägna tid åt att släcka terrängbränder som beror på rent slarv med eld. Avrådan för eldning och eldningsförbud gäller i flera kommuner eller län. Även då det är tillåtet att elda medför det för den enskilde ett stort ansvar att se till att man har kontroll på elden och kan släcka den.

Polisen kommer att ha en särskild nationell kommendering i samband med Valborgsfirandet och 1 Maj. Man kommer inte att acceptera ordningsstörningar och brott mot att samlas fler än 50 personer.

Länsstyrelsen i Stockholms län leder den svenska krishanteringen i de olika länsstyrelserna. Man leder också länets samordning av de 26 kommunerna som ingår i Stockholms län. Samtliga kommuner i Samverkan Stockholm kommer att arbeta med tillsyn av regelefterlevnad av förbudet mot trängsel på krogar och uteserveringar.

Fem krogar stängdes efter krogträngsel

Fem krogar i Stockholm city fått stänga med omedelbar på grund av krogträngsel. Det är Miljökontoret i Stockholms stad som gjort inspektioner i helgen och efter två anmärkningar skickas ärendet till Smittskydd Stockholm som tar beslut om stängning. Krogarna har dock möjlighet att begära en ny inspektion som kan leda till att krogen öppnas igen efter förnyad inspektion.

Region Stockholm fortsätter med Krislägesavtalet

Region Stockholm kommer att fortsätta med Krislägesavtalet efter den första fyraveckorsperioden.

FHM presenterar korrigerad modellering av Covid-19

 • Dagen med flest smittosamma personer i Stockholms län inträffade den 8 april.
 • Cirka 26 % av innevånarna i Stockholm beräknas vara eller ha varit smittade den 1 maj.
 • De beräkningar vi har nu tyder på att det för närvarande är cirka 1 bekräftat fall på 75 obekräftade.

Regeringen inför begränsningar för spelbolagen

Regeringen beslutade idag att införa tillfälliga begränsningar för hur mycket man får man får sätta in på spelkonton per vecka till 5.000kr. Syftet är att förebygga att personer hamnar i spelberoende. Reglerna är tänkta att gälla från och med den 1 juni och året ut.

IVA-platser

Antalet IVA-platser fortsätter att byggas ut. I dagsläget finns 1.073 platser och Socialstyrelsen och Försvarsmakten fortsätter stödja regionerna med utbyggnaden av IVA-platser.

Besöksförbud i äldrevården

Socialstyrelsen har tagit fram regler för undantag från regeringens förordning om besöksförbud inom äldrevården. Anhöriga får under vissa förutsättningar undantas från detta förbud.

Fler ska testas för Covid-19

Statsminister Stefan Löfven berättade vid en pressträff idag, där socialminister Lena Hallengren och generaldirektören för FHM, Johann Carlsson medverkade, att betydligt fler ska kunna testas för Covid-19. Hittills har cirka 75.000 personer testats men nu ska testkedjan kunna klara av mellan 50.000-100.000 tester per vecka. Utmaningen ligger i att få kompletta testkedjor på plats utan att det leder till undanträngningseffekter i vården. I första hand kommer de som arbetar i samhällsviktiga verksamheter att kunna testa sig.

Risk för skog- och markbränder

Med stigande dagstemperaturer ökar risken snabbt för bränder i skog och mark. Just nu är risken för markbränder stor eller mycket stor i det torra fjolårsgräset. SMHI ger dagliga brandriskprognoser som räddningstjänsten och Länsstyrelsen i ditt län använder som underlag för beslut om eldningsförbud ska vara aktuellt. All eldning sker på egen risk, även om det sker på egen tomt. Det innebär att du kan bli skadeståndsskyldig även om det är tillåtet att elda.

Länk till SMHI:s brandriskprognos

Livsmedelsförsörjningen

Tillgången på livsmedel och transporter för dessa är i allmänhet god. MSB har ur ett beredskapsperspektiv identifierat vissa brister som på sikt kan påverka tillgången på livsmedel. Bristerna finns inom jordbruket, livsmedelsindustrin och dricksvattenproduktionen. Bristerna uppstår när företag permitterar eller när personal blir sjuka. MSB ser också en viss framtida risk för att brist på viktiga kemikalier som exempelvis flockningsmedel för drickvattenproduktionen kan leda till ransonering.

El, tele och IT

Sverige var redan före Covid-pandemin sårbart för störningar eller långvariga avbrott i el- tele och IT-försörjningen. Det finns ur beredskapssynpunkt en risk för att el, tele och datakommunikationsleveranserna utmanas till följd av personalbrist p g a sjukdom och/eller brist på komponenter till följd att de flesta länder stängt sina gränser.

Resande med kollektivtrafik

Alla som kan arbeta hemma bör i största möjliga utsträckning göra det. Kollektivtrafiken är i första hand till för dem som arbetar i samhällsviktiga eller samhällsbärande verksamheter. Ta hellre en taxi eller ta egen bil till arbetet men försök att begränsa även dessa resor. Genom att minska kolletivtrafikresandet minskar vi också smittspridningen ute i samhället. Tänk på att bara resa med kollektivtrafiken eller åka taxi om du är frisk.

Vårdsituationen

ALLA som har ett akut vårdbehov kan tryggt och säkert kontakta sjukvården via 1177.se eller i livshotande situationer larmnumret 112. ALLA kommer att få patientsäker vård av högsta möjliga kvalitet. Det finns i nuläget gott om slutenvårdsplatser i sjukvården. Det finns även kapacitet på vårdcentralerna att ta hand om sjukdomsfall som kräver bedömning och vård.

Begravningar

Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *