Sammanfattad lägesbild den 16 april

F o m den 13 april kommer vi endast att redovisa en sammafattad global lägesbild och sammanfattad nationell lägesbild. För att ta del av lägesbilden region för region kommer vi att länka till Folkhälsomyndighetens statistik och Intensivvårdsregistret.

En viss eftersläpning finns gällande det totala antalet laboratoriebekräftade sjukdomsfallen på grund av påskhelgen.

Global lägesbild

 • Totalt antal sjukdomsfall i Covid-19: 2.029.930
 • Avlidna: 136.320

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 12.540
 • Totalt antal intensivvårdade: 996
 • Totalt antal avlidna: 1.333
 • Antalet bekräftade smittade / 100.000:

Källa: Statistik från Folkhälsomyndigheten, Intensivvårdsregistret och ECDC

Besöksförbud i äldrevården

Socialstyrelsen har tagit fram regler för undantag från regeringens förordning om besöksförbud inom äldrevården. Anhöriga får under vissa förutsättningar undantas från detta förbud.

Risk för skogs- och markbränder

Med våren kommer också ökande risker för skogs- och markbränder. Just nu är risken mycket stor för markbränder i det torra fjolårsgräset. Parallellt ökar också risken för skogs- och vegetationsbränder. SMHI ger dagliga brandriskprognoser som räddningstjänsten och Länsstyrelsen i ditt län använder som underlag för om eldning ska vara tillåten. All eldning sker på egen risk, även om det sker på egen tomt.

Livsmedelsförsörjningen

Tillgången på livsmedel och transporter för dessa är i allmänhet god. MSB har ur ett beredskapsperspektiv identifierat vissa brister som på sikt kan påverka tillgången på livsmedel. Bristerna finns inom jordbruket, livsmedelsindustrin och dricksvattenproduktionen. Bristerna uppstår när företag permitterar eller när personal blir sjuka. MSB ser också en viss framtida risk för att brist på viktiga kemikalier som exempelvis flockningsmedel för drickvattenproduktionen kan leda till ransonering.

El, tele och IT

Sverige var redan före Covid-pandemin sårbart för störningar eller långvariga avbrott i el- tele och IT-försörjningen. Det finns ur beredskapssynpunkt en risk för att el, tele och datakommunikationsleveranserna utmanas till följd av personalbrist p g a sjukdom och/eller brist på komponenter till följd att de flesta länder stängt sina gränser.

Resandet i påskhelgen

Nästan hela befolkningen har ändrat sitt beteende med anledning av Covid-pandemin. Det är en mycket viktig förutsättning för att hålla antalet smittade under den s k streckade linjen för att ALLA som är eller blir allvarligt sjuka ska kunna få sluten sjukvård eller IVA – oavsett sjukdom.

Vårdsituationen

ALLA som har ett akut vårdbehov kan tryggt och säkert kontakta sjukvården via 1177.se eller i livshotande situationer larmnumret 112. ALLA kommer att få patientsäker vård av högsta möjliga kvalitet. Det finns i nuläget gott om slutenvårdsplatser i sjukvården. Det finns även kapacitet på vårdcentralerna att ta hand om sjukdomsfall som kräver bedömning och vård.

IVA-platser

Antalet IVA-platser fortsätter att byggas ut. I dagsläget finns 1.046 platser och Socialstyrelsen och Försvarsmakten fortsätter stödja regionerna med utbyggnaden av IVA-platser.

Begravningar

Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *