Samlad lägesbild den 7 april kl 14.30

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 7.693
 • Totalt antal intensivvårdade: 640
 • Totalt antal avlidna: 591
 • Smittspridningen på äldreboenden är ett stort problem och utgör ett allvarligt hot mot att plana ut kurvan över slutenvårds- och IVA-patienter.
 • Regeringen har träffat överenskommelse med riksdagspartierna om utökade befogenheter att meddela förbud eller särskilda föreskrifter med stöd av smittskyddslagen.
 • Regeringen uppdrar åt Länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen med samordningen med skyddsmateriel och annan utrustning till vården.
 • Regeringen inför temporär allmän flygplikt till och från vissa orter i Norrland samt till och från Gotland.
 • Arbetsmiljöverket har nu fått regeringens uppdrag att kvalitetssäkra och godkänna skyddsutrustning för personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.
 • Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.

Relaterade händelser till Covid-19

 • Flygbolaget BRA i rekonstruktion. Bolaget pausar all verksamhet.
 • Flygbolaget Norwegian varslar all kabinpersonal i Sverige om uppsägning. Förhandlingar inleds också med Pilotfacket om uppsägningar. Samtliga anställda uppges vara garanterade återanställning när verksamheten drar igång igen.
 • 49.500 varslade i spåren av Covid-pandemin

Region Stockholm

 • Antal konstaterade fall: 3.143
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 755
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 191
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 381
 • Region Stockholm presenterar f o m idag siffror och statistik fördelade på kommuner och stadsdelar.
 • 15 ambulanser från Region Sörmland har under dagen transporterat patienter till Region Stockholm för sluten sjukhusvård och IVA.
 • Det tillfälligt upprättade Älvsjö sjukhus (Älvsjömässan) är nu färdigt att tas i bruk vid behov. F n v har sjukhusen i länet tillräcklig kapacitet får både IVA och slutenvårdade men situationen kan snabbt ändras. Därför fortsätter utbyggnaden av antalet vårdplatser.

Region Skåne

 • Totalt antal konstaterade fall: 355
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus: 51
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 14
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 16

Region Västra Götaland

Den 7 april kl. 11:00 har Västra Götalandsregionen 119 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 44 på intensivvårdsavdelning (IVA):

NU-sjukvården:
15 personer varav 8 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
62 personer varav 22 på IVA

Sjukhusen i Väster:
14 personer varav 4 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 4 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
19 personer varav 6 på IVA

SOS Alarm

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.