Samlad lägesbild den 12 april kl 17.00

Under påskhelgen kommer rapporteringen att ske efter klockan 15. Den samlade lägesbilden fylls efter hand på med uppgifter från storstadsregionerna Skåne, Västra Götaland och Stockholm.

Global lägesbild

 • Totalt antal sjukdomsfall i Covid-19: 1.771.514
 • Avlidna: 105.952

Nationellt

 • Totalt antal laboratoriebekräftade sjukdomsfall i Covid-19: 10.483
 • Totalt antal intensivvårdade: 839
 • Totalt antal avlidna: 899

En viss eftersläpning finns gällande det totala antalet laboratoriebekräftade sjukdomsfallen på grund av påskhelgen.

 • Socialstyrelsen har tagit fram regler för undantag från regeringens förordning om besöksförbud inom äldrevården. Anhöriga får under vissa förutsättningar undantas från detta förbud.
 • Nästan hela befolkningen har ändrat sitt beteende med anledning av Covid-pandemin. Det är en mycket viktig förutsättning för att hålla antalet smittade under den s k streckade linjen för att ALLA som är eller blir allvarligt sjuka ska kunna få sluten sjukvård eller IVA – oavsett sjukdom.
 • ALLA som har ett akut vårdbehov kan tryggt och säkert kontakta sjukvården via 1177.se eller i livshotande situationer larmnumret 112. ALLA kommer att få patientsäker vård av högsta möjliga kvalitet.
 • Smittspridningen på äldreboenden fortsätter att öka och är ett stort problem eftersom utgör ett allvarligt hot mot att plana ut kurvan över slutenvårds- och IVA-patienter.
 • Regeringen uppdrar åt Länsstyrelserna att bistå Socialstyrelsen med samordningen med skyddsmateriel och annan utrustning till vården.
 • Trossamfunden och MSB uppmanar anhöriga till avlidna att ordna begravningar skyndsamt och med få deltagare.

Region Stockholm

 • Antal konstaterade fall: 192
 • Totalt antal Covid-patienter: 4.397
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård: 220
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus: 528
 • Det tillfälligt upprättade Älvsjö sjukhus (Älvsjömässan) är nu färdigt att tas i bruk vid behov. F n v har sjukhusen i länet tillräcklig kapacitet får både IVA och slutenvårdade men situationen kan snabbt ändras. Därför fortsätter utbyggnaden av antalet vårdplatser.
 • Inspektioner av restauranger och caféer kommer att inspekteras i en myndighetsgemensam insats under påskhelgen för att tillse att innehavarna följer Folkhälsomyndighetens Allmänna råd och rekommendationer samt i övrigt föreskrifter meddelade av regeringen.

Region Skåne

 • Totalt antal konstaterade fall:
 • Totalt antal Covid-patienter :
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård:
 • Antal Covid-positiva som avlidit på sjukhus:

Region Västra Götaland

Inneliggande patienter

 • Totalt antal konstaterade fall:
 • Totalt antal Covid-patienter som vårdas på sjukhus:
 • Antal Covid-patienter som får intensivvård:
 • Antalet Covidpositiva som avlidit på sjukhus:

NU-sjukvården:
 personer varav på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
 personer varav  på IVA

Sjukhusen i Väster:
 personer varav på IVA

Skaraborgs sjukhus:
 personer varav på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
 personer varav på IVA

SOS Alarm

Trycket på 113 13 har minskat avsevärt men långa väntetider är ändå att vänta. Vi ber därför att man i första hand söker information på webben innan man kontaktar 113 13.

Viktiga länkar

Krisinformation.se

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten

FAQ från Folkhälsomyndigheten

Reseinformation från UD

Karta över spridning

Budskap till allmänheten

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi gemensamt hjälps åt. Det görs genom att:

 • Besök inte äldre släktningar
 • Stanna hemma vid symtom
 • Avstå från sociala evenemang
 • Håll avstånd från andra människor på offentliga platser
 • Undvik rusningstrafik
 • Avstå från onödiga resor
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten

Då många länder inför olika typer av restriktioner avråder UD från icke-nödvändiga resor till alla länder. 

113 13 – Nationellt informationsnummer för stora olyckor och kriser. Ger svar på allmänna frågor kring coronaviruset som ej är symptom- eller vårdrelaterade, om du inte själv kan hitta information via webben. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor. 

1177 – Sjukvårdsrådgivning via telefon. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning, inte för allmänna frågor.

SOS Alarm vädjar till allmänheten att avstå ifrån att ringa nödnumret 112 om man inte är i akut och direkt behov av hjälp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *