Säker och trygg mottagning av ALLA akut sjuka på SÖS

Alla som besöker en akutmottagning i Sverige för akut sjukdom ska kunna känna sig trygga och säkra i att sjukvården kommer att ge dem ett patientsäkert mottagande och patientsäker omvårdnad. Anledningen till att vi kan känna oss trygga beror på att alla ansträngningar just nu inriktas mot att plana ut kurvan av Covid-patienter så att vården inte överbelastas av mycket vård- och resurskrävande Covid-sjuka.

Även om slutensjukvårdsplatser kan vara slut i en region finns det lediga vårdplatser, även IVA-vård för de svårast sjuka i andra regioner. Patienterna flygs ambulanshelikopter eller transporteras med ambulanser eller andra specialfordon till lämplig vårdresurs.

Nedan förklarar en akutsjuksköterska hur mottagandet på Södersjukhuset (SÖS) i centrala Stockholm går till.

https://www.instagram.com/tv/B-wN4VZHWGR/?utm_source=ig_web_copy_link