Risk för stort vulkanutbrott på Island

Risken är hög för ett mycket stort vulkanutbrott de kommande veckorna på Island. Redan har cirka 4.000 boende evakuerats i Grindavik, som är en halvö. Myndigheterna har utlyst nödläge och regeringen har samlats för att besluta om hur man ska hantera situationen.

Enligt myndigheterna har en 15 kilometer lång magnatunnel bildats i staden. De senaste dygnen har flera hundra jordskalv registrerats varje dygn och marken har långa och djupa sprickor där ånga pyser ut.

Flygtrafiken påverkas

Seismologiska experter säger att det kan röra sig om timmar eller dagar innan ett stort utbrott sker. Om det inträffar finns risken att utbrottet kastar upp aska flera kilometer i atmosfären. Situationen kan bli som 2010 när flygtrafiken under många månader lamslogs ett gigantiskt askmoln.