Regeringen går vidare med fas 4 – den 29 september avvecklas nästan alla restriktioner

Regeringens pressträff tisdagen den 7 september

Vid en pressträff på igår, tisdag, meddelade regeringen att man avser att gå vidare med att genomföra steg 4 i avvecklandet av pandemirestriktionerna. Det innebär att deltagarbegränsningarna för offentliga sammankomster och offentliga tillställningar som gällt sedan mars månad förra året slopas.

Folkhälsomyndighetens samlade bedömning är att det är möjligt att ta steg 4 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna den 29 september 2021. Det innebär att flera av de restriktioner som har införts för att minska spridningen av sjukdomen covid-19 kan tas bort.

”Nästan alla restriktioner tas bort…”, säger kulturminister Anna Lind.

Vaccinpass utreds

Regeringen kommer att utreder möjligheterna att införa någon form av vaccinpass för de allra största evenemangen. Tanken är att det ska vara ett vaccinpass av samma slag som används inom EU. Men socialminister Lena Hallengren säger att hon hoppas att vaccinpassen inte ska behövas.

Fortsatta restriktioner för handelsplatser

När beslutet tas om att avveckla det sista och femte steget av restriktionerna som gäller trängselregler handelsplatser och kultur- och fritidsverksamhet är inte bestämt.

Detta gäller f o m den 29 september

  • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
  • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
  • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, t.ex. storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
  • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.