Regeringen förbjuder offentliga möten och sammankomster med fler än 50 deltagare

På Folkhälsomyndighetens begäran beslutade idag regeringen om en förordning med innebörden att offentliga möten och sammankomster med fler än 50 deltagare förbjuds. Förbudet omfattar även t ex privata tillställningar som bröllop, begravningar, födelsedagsfester. Förbudet träder i kraft på söndag den 29 mars. Överträdelse av beslutet är straffsanktionerat med dagsböter eller fängelse i högst 6 månader.

https://www.regeringen.se/