Pressträff med statsminister Stefan Löfvén

Statsminister Stefan Löfvén kallade till en pressträff klockan 16.15. Deltagare vid pressträffen är regeringens vaccinationssamordnare Rickard Bergström, socialminister Lena Hallengren och generaldirektör Johan Carlsson.

Vid pressträffen presenterades den strategi för vaccination som regeringens vaccinationssamordnare fått i uppdrag att samordna och genomföra. Statsministern berättade att man idag på ett extra regeringssammanträde beslutat delta i en upphandling av 4,5 miljoner doser läkemedelsbolaget Pfizer. Upphandlingen förutsätter att Pfizers vaccinationskandidat godkänns.

Avtalet är det tredje avtalet som regeringen fattat beslut om och tecknat sedan i våras. Med tecknandet av avtalet kommer Sverige att ha tillgång till 10,5 miljoner doser. Men regeringen håller öppet för att teckna ytterligare avtal eftersom man räknar med att inte alla länder kan får full tilldelning vaccin från respektive läkemedelsbolag.

Regeringen betonar att det inte finns någon bortre gräns för pandemin idag. Vi måste fortsätta att noggrant följa alla rekommendationer och regler för att minska smittspridningen i samhället. När vaccin finns tillgängligt kommer inte alla att kunna få vaccinet samtidigt. Det finns flera faktorer som avgör hur tillgången kommer att se ut. Prioriteringar kommer att vara nödvändiga.

Från och med januari månad 2021 måste alla inom vården vara beredda att vaccinera. Enligt vaccinationssamordnaren kan leveranserna komma med 300-400 000 doser per månad från varje leverantör. Därför är det mycket viktigt att hela vårdkedjan är beredda på att kunna vaccinera men också klara logistiken kring distribution och vem som får ta del av vaccinationsprogrammet.

Marknadsföring i samarbete med Easy Fairs