Omfattande tekniska problem för Metas sociala plattformar

Under dagen har de stora techbolagen som driver de globala sociala medier-plattformar haft omfattande tekniska problem. De sociala medier-plattformar som drabbades hårdast var Instagram, Threads, Facebook, WhatsApp och Messenger. Under ett par timmar låg tjänsterna helt nere i stora delar av världen.

Sociala medier-plattformar är en viktig del av det moderna informationssamhället. Organisationer och myndigheter använder dagligen de olika plattformarna för att dela olika budskap med sina användare. De utgör en strategisk och taktisk kommunikationskanal när organisationens ordinarie sajter drabbas av tekniska problem eller som idag överbelastningsattacker.