Oklart hur stölden av nyckel till Azure:s AD gick till

I juni stals nyckeln till Azure:s AD men Microsoft uppger att man ännu inte vet hur stölden gick till, enligt Bleeping Computer. Det är klarlagt att det är kinesiska hackare som stulit signeringsnyckel till Azure:s AD. Händelsen betraktas som mycket allvarlig då Azure utgör en viktig del av säkerhetsinfrastrukturen för t ex Office 365.

Det var onormala beteenden i Office 365 som avslöjade stölden. Sedan dess har ett 25-tal amerikanska myndigheter rapporterat om att man angripits av hackare. Det är oklart omstölden har något samband med myndigheternas rapporter om attacker.

Stölden väcker allvarliga tvivel och frågor om amerikansk IT- och informationssäkerhetskultur. Och kan också påverka den överenskommelse som EU-kommissionen gjort med den amerikanska regeringen om dataskydd enligt artikel 46 i Dataskyddsförordningen (GDPR).