Ökat resande under vecka 17

Svenskarna ökade sitt resande under vecka 17. I bland annat Skåne är resandet nu tillbaka på nivåerna före Covid-19.

Under coronaepidemin har Folkhälsomyndigheten använt Telias anonymiserade data för att förstå hur grupper av människor rör sig, till exempel mellan kommuner och regioner eller inom en stad. Det ger viktiga insikter i arbetet med att bromsa smittspridningen, och man kan fatta snabbare beslut om eventuella åtgärder, baserade på statistik och exakta datapunkter.Telias analys av hur grupper av människor rörde sig under 20-26 april jämfört med veckan innan visar att resandet i snitt ökade med cirka 10 procent. Störst var ökningen i Västmanland (+25%), följt av Södermanland (+24%) och Dalarna (+22%). Jämtland var enda länet där resorna minskade jämfört med föregående vecka (-2%). I Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Stockholm, Skåne och Halland var ökning begränsad, samtliga län låg under fem procents ökning jämfört med veckan innan.

Telia har även tittat på hur svenskarnas resande har förändrats sedan början av februari. Från att ha minskat kraftigt fram till slutet av mars är nu trenden uppåtgående. I Skåne är resorna bara tre procent färre än i februari, i Stockholm 16 procent färre, och i Västra Götaland 23 procent färre.

– Vår data visar att vi börjat röra oss mer igen under april. Siffrorna i sig ger naturligtvis ingen förklaring till varför svenskarna har börjat röra på sig mer. Kanske fler väljer att åka till jobbet eller åker längre för att göra ärenden eller åka på utflykt, säger Kristofer Ågren, chef för affärsområde dataanalys.

Länk till undersökning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *